together.
Tạo phòng
Chia sẻ đường dẫn
Watch2Gether - Xem cùng nhau

Tận hưởng internet cùng bạn bè. Xem video nghe nhạc hay mua sắm – trên Watch2gether.com - Xem cùng nhau.

Đồng bộ cho video và âm thanh
Hãy nói chuyên với bạn bè trong phòng chat được xây dựng
Tận hưởng các mục từ Youtube, Vimeo, Dailymotion và Soundcloud
Các nguồn bổ sung như Netflix, Amazon, Disney, Joyn & Co có thể được tích hợp thông qua W2gSync
Sắp xếp các thứ cho playlist
"I just wanted to say that Watch2Gether is absolutely wonderful, me and my girlfriend are in a long-distance relationship and we use it all the time."
- Ted by Email
"I think teachers would be really interested in this site as it allows students to watch videos and comment on them."
- Lynn by Email
"My friends and I love Watch2Gether. We don't live near each other any more, but now we get to continue our tradition of watching videos together every day. We've used Watch2Gether since it first launched and there’s no reason why we would ever stop using it!"
- David on Facebook
"The Watch2Gether website is the best thing ever :-) it’s the first of its kind to help with online RPG games. We mostly use Watch2Gether for background music and sound effects."
- Anton on Facebook
"Objectively the best website ever ;-)"
- Julia on Facebook
User joined room
Đăng ký
User left room
Xóa phòng
Chỉ dành cho thành viên
Mục không được loại bỏ khỏi playlist.
Không tạo được playlist. Nhập một tên với tối đa 40 kí tự.
Bạn muốn xóa playlist này???
Bạn muốn hủy tài khoản. Bạn không thể hủy việc làm này.
Mục đã được thêm vào playlist thành công
Playlist này không chứa mục nào.
Nickname của bạn phải từ 4-12 kí tự.
Hãy chọn một playlist trước khi thêm mục.
Chủ sở hữu đã chặn bạn khỏi phòng
Bạn không được vào phòng!!
Chỉ chủ sở hữu mới cho phép quản lý ở phòng này.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ chế độ toàn màn hình HTML5.
Lỗi - Bạn bị mất kết nối. Tải lại trang để kết nối lại.
Thử lại! Tên không phù hợp!
Phòng này đã được điều khiển. Chỉ có chủ sở hữu mới chọn mục và thay đổi video/mục/... phát lại.
Mục không thêm được vào playlist.
Đây không giống như đường dẫn đến playlist.
Bạn muốn bỏ mục này
Bạn muốn chặn tài khoản:
Hãy dùng bộ điều khiển của Watch2Gether - Xem cùng nhau. Bạn có muốn mở video ở trang gốc?
Đang phát trên
The iPhone only has limited support for online video. Watch2Gether will therefore not work correctly on your device. iPads and MacBooks are fully supported.
Watch2Gether
Phòng tạm thời sẽ bị xóa sau 24 h.
Muốn tạo một phòng lâu dài, tạo tài khoản cho Watch2gether.com - Xem cùng nhau !
This is a Watch2Gether +PLUS feature. Would you like to learn more and try +PLUS for free?
chưa chọn playlist.
Mời bạn
Click on the padlock icon and allow the browser to send you notifications.
Thank you! It might take a few minutes until Watch2Gether +PLUS is activated.
Your purchase has been canceled, you can try again at any time!
Phòng Watch2gether này không tồn tại.
Bạn không thích quảng cáo? Hãy dùng thử Watch2Gether PLUS!
Thay đổi tên của danh sách phát
Tệp quá lớn. (Tối đa 5MB)
Để chia sẻ màn hình, bạn cần có tài khoản Watch2Gether miễn phí.
Chức năng không khả dụng
Chức năng này không khả dụng trên thiết bị này.
Không thể kích hoạt thiết bị. Vui lòng kiểm tra các quyền bằng cách nhấp vào biểu tượng ổ khóa bên cạnh thanh địa chỉ.
Chia sẻ màn hình của bạn hiện có thể được chọn bằng cách sử dụng nút bên cạnh thanh tìm kiếm.
Chia sẻ màn hình của bạn